Battlefieldsww2.com

Østrig

spor af 2. verdenskrig i Europa

Flyvemaskinefabrik Bergkristall som den ser ud i dag Luftværnsbunker i Augarten, Wien som den ser ud i dag