Luftværn Wien

Østrig og dermed også Wien, lå i starten af krigen,  uden for rækkevidden af de allierede bombefly. Alligevel beordrede Hitler personligt, allerede i 1942, opførelse af 3 sæt flaktårne. Disse skulle bygges for at beskytte byens historiske kulturskatte.

Det var først med de allieredes erobring af flyvestationer i Italien, at Wien lå indenfor rækkevidden af bombemaskinerne og dermed blev mål for bombeangreb.

Den 17. marts 1944 begyndte luftangrebene mod Wien. De varede krigen ud og over en femtedel af byen blev ødelagt.

Hvert sæt bestod af et kanontårn og et kommandotårn og alle tre kanontårne blev udstyret med fire dobbeltløbet 128 mm. antiluftskytskanoner.

Som det også skete i Berlin, deltog flaktårnene også aktivt i  landforsvaret af byen, ved at beskyde de angribende russiske tropper.

Det var dog nytteløst, og Wien blev erobret i april 1945, af den røde hær.

Efter krigen gjorde russerne et forsøg på at bortsprængte kanontårnet i Augarten, men da dette ikke lykkedes, blev yderligere sprængninger opgivet og alle tårnene står den dag i dag.

  augarten tower was not damaged by an attempt to demolish it but by playing children that set off stored ammunition in late 1946. 

Riolio

L-Tårnet i Esterhazypark

G-Tårnet i Stiftskasernen

G-Tårnet i Augarten

Begge tårne i Arenberg Park

tyle="border:0" allowfullscreen>
style="border:0" allowfullscreen>

L-Tårnet i Augarten

Hochbunker eller flaktårn, der aldrig blev færdigbygget.