ubåds-bunker Hornisse

I foråret 1944 startede man i havnen i Bremen opførelsen af en bunker til produktion af tyskernes nye ubåd, type XXI.

Produktionen af denne ubådstype var speciel, idet de ni moduler, som ubåden bestod af, blev fremstillet forskellige steder i Tyskland. Herefter skulle modulerne, på flodpramme fragtes til samlefabrikkerne.

Her skulle modulerne svejses sammen og ubådene færdig-monteres.

En af disse samlefabrikker lå bare 25 km. længere nede ad floden Weser, nemlig ved Farge. Bunkeren i Bremen skulle fremstille modul 3, 5 og 6.

Den ufærdige bunker blev i slutningen af marts 1945 angrebet af amerikanske bombemaskiner, og fik flere direkte træffere. Bunkeren nåede ikke at blive taget i brug inden krigen sluttede, og bruges i dag som fundament for en kontorbygning.

For at beskytte arbejderne ved det nærliggende Vulkan Værft, byggede den tyske marine fire beskyttelsesbunkere i årene 1943 - 44. To af disse bunkers var typen T750 og de to andre var af typen LSB1400. Tre af bunkerne eksisterer i dag, den sidste, der lå umiddelbart ved siden af ubåds bunkeren, blev fjernet lige efter krigens afslutning.