Marine Kystbatteri Vara

Kanonbatteri Vara, skulle sammen med søsterbatteriet i Hanstholm, dække indsejlingen til Kattegat. Begge kanobatterier blev udstyret med fire 380 mm. kanoner, der med en special granat på 495 kg. havde en rækkevidde på 55 km. Standard granaten vejede 800 kg. og her var rækkevidden på 42 km.

Kanonbatteriet hed til at starte med Krooden, men blev senere opkaldt efter en tysk generalmajor, som var omkommet i den engelske kanal samme år som anlæggelsen begyndte, nemlig 1941. Året efter stod 3 af kanonerne klar, alle monteret i kanontårnet, som man kender dem fra krigsskibe, med et skudfelt på 360°.

Til den sidste kanon blev der støbt en kasemat over kanonbrønden, med en loftstykkelse på 450 cm. jernbeton. Den sidste kanon nåede aldrig frem til Kristiansand.

Efter krigen overtog den norske flåde kanonerne og disse forblev operative indtil 1962.

Der er i dag kun en af de store kanoner tilbage og denne er indrettet til museum.