Støttepunktsgrupper Løkken

Badebyen Løkken var med sin gode strand og korte afstand til lufthavnene i Aalborg ideel til en allieret invasion. Tyskerne befæstede derfor, som en del af Atlantvolden, byen med flere støttepunkter.

Selve byen blev forberedt til forsvar med panserværnskanoner, morterer og maskingeværer, alle installeret i bunkers. Der blev rullet pigtråd ud, udlagt miner og gravet panser og løbegrave.

Nord for byen blev der i slutningen af 1942 anlagt et kanonbatteri med fire 120 mm. danske kanoner. Disse kanoner blev i 1944 udskiftet med fire mere moderne tyske 127 mm. kanoner. Kanonerne var indbygget i betonbunker og placeret i første klitrække. Hele dette kanonbatteri ligger i dag på stranden.

Nord for kanonbatteriet blev der anlagt en radarstation og spredt rund i hele området blev der placeret luftværnskanoner.

Syd for byen blev der anlagt et kanonbatteri med fire 150 mm. kanoner fra det danske krigsskib Niels Juel, som i august 1943 var blevet interneret af tyskerne. Skibet var bygget i 1922 og udstyret med i alt ti kanoner. Kanonerne, der havde en rækkevidde på 18 km., var produceret af Bofors i Sverige under licens af Krupp i Tyskland. Kanonerne var identiske med dem der blev opstillet i kanonbatteri Frederikshavn syd og som stadig befinder sig i deres bunkers. Kanonbatteriet i Løkken syd blev også fuldt udbygget med bunkers og disse ligger i dag på toppen og bagved skrænten omgivet af sommerhuse.