Hovedkvarter for Luftwaffe i Danmark

I februar 1944 beslaglagde det tyske luftvåben (Luftwaffe) åndssvageanstalten Sølund ved Skanderborg Dyrehave. Hovedvejen mod Horsens blev spæret og i skoven rundt om bygningerne begyndte opførelsen af bunkers.

Området var udset til at være hovedkvarter for Luftwaffe i Danmark og udover bunkers til kommando og kommunikation bliver der opført barakker og bygninger til underbringelse og administration.

Hele området blev afspærret med pigtråd og der blev opført løbegrave, spanske ryttere og maskingeværstillinger. Hovedkvarteret fungerede frem til befrielsen i maj 1945 og blev til stadighed udbygget.

De tyske radar installationer og varslingsanlæg var top moderne og efter befrielsen rykkede englænderne ind. Anlægget blev studeret nøje af englænderne og helt frem til december 1945, var der tyske teknikere, der underviste englænderne i brugen af installationerne.

Allerede i april 1945 var de første tyske flygtninge ankommet til Skanderborg og efter befrielsen blev en del af dyrehave lavet om til flygtningelejr. De sidste flygtninge forlod Skanderborg i sommeren 1946 hvorefter kommunen overtog området.

En af kommunikationsbunkerne der var opført i byen blev overtaget af civilforsvaret og fungerede som Kommandocentral for Skanderborg i perioden 1963 til 1990. To af kommandobunkerne helt ned mod Skanderborg sø blev i 1979 åbnet som museum og den gamle officersmesse åbnede som vandrehjem.