Marine Kystbatteri Kiberg

I sommeren 1941 startede den tyske marine opførelsen af et kanonbatteri nærved byen Kiberg, 10 km. syd for Vardø i det nordligste Norge. De tre kanoner der var fra 1. verdenskrig havde en kaliber på 280 mm. og var navngivet: Scharnhorst, Moltke og Gneisenau. De kunne sende en granat på 284 kg. ud på afstande op til 34 km.

De blev opstillet i åbne ringstillinger støbt i beton, med mandskab og ammunition i en bunker bagved. Kanonerne var beskytte af kanontårne og skjult under en hat af sløringsnet. Kanonbatteriet var operativt i sommeren 1942.

I januar 1943 sænkede kanonbatteriet en sovjetisk ubåd og i juli samme år blev et sovjetisk landgangsforsøg nord for stillingen afvist.

De tyske styrker i Nordnorge blev i sommeren og efteråret 1944 presset længere mod vest af den røde hær.

Særligt efter af Finland i september 1944 havde underskrevet våbenhvile med Sovjetunionen, begyndte en massiv tilbagetrækning. 200.000 soldater udførte operation Nordlicht (Nordlys) hvor alle stillinger blev opgivet, huse, broer og veje blev sprængt. Alt der kunne falde i hænderne på den røde hær eller forsinke deres fremrykning blev fjernet. 45.000 nordmænd blev tvangsevakueret og over 10.000 huse, kirker, landbrug, skoler osv. blev afbrændt. Dyr blev slagtet, fiskerbåde blev sænket og over 20.000 telefonpæle blev fældet. Derudover blev afgrøder brændt og store områder mineret.

Som en del af denne tilbagetrækning blev kanonerne i oktober 1944 bortsprængt.

Efter tyskerne kapitulation begyndte civilbefolkningen stille og roligt at vende tilbage og i september 1945 forlod de sidste russiske tropper Nordnorge.

Den norske hær stod efterfølgende for oprydningen i de gamle tyske stillinger og fjernede resterne af våben og ammunition.