Støttepunkt Kystbatteri Agger

Da tyskerne den 9. april 1940 besatte Danmark, var hovedmålet at sikre lufthavnene i Aalborg og derved forsyningslinien til Norge. For at sikre indsejlingen til Limfjorden og derved adgangen til Aalborg fra vandsiden, opstillede den tyske marine allerede 12. april et kystbatteri bestående af fire 120 mm. kanoner på Agger Tange.

Kanonerne blev opstillet feltmæssigt, men i efteråret 1942 begyndte man at støbe bunkers til mandskabet (R501, R621 og R622), til ammunitionen (R134) og til ildledelsen (M162a).

400 meter nord for kystbatteriet opførte det tyske luftvåben i September 1943 en radarstilling, bestående af en Würzburg-Riese radar monteret på et bunkertårn (V174). Stillingen var en del af et net af radarer, der skulle dækkede hele Danmark

I slutningen af 1943 blev kanonerne i kystbatteriet udskiftet med mere moderne tyske 127 mm. kanoner og kystbatteriet havde nu en rækkevidde på 15 km.

I sommeren 1944 begyndte man at grave ud til fire bunkers til kanonerne, men kort tid efter blev arbejdet indstillet. Den tyske marine ledelse havde besluttet af kystbatteriet skulle flyttes til Kobberø 7 km. mod sydøst. Placeringen ville her udnytte kanonerne bedre, specielt når deres skudfelt blev begrænset af de kommende bunkers. Samtidigt var bunkers og materiel meget udsat på deres nuværende placering.

Byggeriet i Kobberø begyndte i slutningen af 1944, men materiale mangel påvirkede byggeriet og allerede i starten af 1945 blev det indstillet.

Kanonerne blev på Agger Tange og de mange bunkers ligger i dag i strandkanten.