Fæstningslinje Oder-Warta-Bogen

Fæstningslinjen Oder-Warthe-Bogen blev påbegyndt af tyskerne i 1934, 200 km. øst for Berlin. Fæstningslinjen bestod af en række befæstningsanlæg og bunkers og skulle sikre Tysklands østlige grænse mod Polen. Den blev kaldt Ostwall og strakte sig over ca. 90 km. og bestod udover bunkers af panserhindringer, pigtrådsspærringer og flere broer og dæmninger.

Broer og dæmninger blev bygget så de enten kunne trækkes tilbage eller hurtigt bortsprænges og derved oversvømme større områder og forhindre fjendtlige angreb.

Flere af de store bunkersanlæg var forbundet via gange under jorden og nogle af gangene var store nok til at nyt mandskab og forsyninger, kunne bringes ind via jernbane.

I alt 160 befæstningsanlæg var planlagt, men da byggeriet stoppede i 1938 var kun ca. 60 færdigbygget. De tyske fæstningsbyggere begyndte nu i stedet at opføre vestvolden på grænsen mod Frankrig.

Da man i 1942 begyndte at befæste Atlanterhavsvolden, blev både våben og materiel fjernet fra bunker anlæggende og overført til forstærkning i vest.

Det betød at fæstningslinjen var mere eller mindre ramponeret i 1944 da den skulle stå sin prøve mod de fremrykkende russere.

Der var mangel på både materiel og mandskab og flere af anlæggende blev slet ikke bemandet. Det tog kun russerne tre dage i slutningen af januar at passere fæstningslinjen og de anlæg der ikke overgav sig eller blev nedkæmpet, blev simpelthen omgået.